สงครามครูเสด

สงครามครูเสด เป็นสงครามระหว่างศาสนา นี่อาจหมายถึงสงครามระหว่างคริสเตียนจากนิกายต่างๆ หรือคริสเตียนและผู้นับถือศาสนาอื่น แต่โดยมากมักจะหมายถึงสงครามครั้งใหญ่ระหว่างชาวมุสลิมและชาวคริสต์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ถึง 13 ชาวมุสลิมเรียกสงครามนี้ว่า “สงคราม” และดินแดนแห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญของ 3 ศาสนา ได้แก่ อิสลาม ยูดาย และคริสต์ อิสราเอลหรือปาเลสไตน์   สงครามครูเสด ในมุมมองมุสลิม สงครามครูเสด เป็นการรุกรานของชาวคริสต์ต่อชาวมุสลิม สาเหตุของสงครามคือความไม่พอใจของชาวคริสต์ที่มีต่อชาวมุสลิมที่ไม่ต้อนรับพวกเขาในการแสวงบุญไปยังกรุงเยรูซาเล็ม-ซาเลม เป็นต้น “สงครามครูเสด” หมายถึงการต่อสู้เพื่อความชอบธรรม ความชอบธรรมตามความเชื่อทางศาสนา เป็นการทำสงครามกับความชอบธรรมตามพระประสงค์ของพระเจ้า ต่อมามุสลิมใช้คำว่าญิฮาด สงครามครูเสดก็ไปทางเดียวกัน รณรงค์ต่อสู้เพื่อความถูกต้องในด้านต่างๆ มันเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า “ฆ่านอกใจ-ฝรั่งไม่บาปได้ขึ้นสวรรค์”   สาเหตุของสงครามครูเสด สรุปได้ดังนี้ สงครามครูเสดเป็นผลมาจากความขัดแย้งอันยาวนาน ระหว่างคริสตจักรตะวันตกและตะวันออก ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะมีอำนาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง เขาแสดงตัวเป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อทวงคืนดินแดนศักดิ์สิทธิ์และหยุดยั้งการแผ่ขยายของศาสนาอิสลามอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดความหวาดกลัวอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวคริสต์ในยุโรป ดังนั้นในศตวรรษที่ 11 ชาวคริสต์จึงส่งกองทหารไปต่อสู้กับชาวมุสลิม ความกระตือรือร้นในการแสวงบุญของชาวคริสต์ไปยังกรุงเยรูซาเล็มมีมากขึ้นกว่าเดิม เยรูซาเล็มอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิม ผู้แสวงบุญชาวคริสต์จึงต้องการดินแดนเยรูซาเล็มเป็นของตนเอง เพื่อความสะดวกในการแสวงบุญมากยิ่งขึ้น ช่วงเวลาของชาวมุสลิมในระหว่างนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายครั้งใหญ่ในยุโรป เจ้าเมืองไปศึก หากปล่อยไว้เช่นนี้จะทำให้ศาสนาคริสต์ในยุโรปอ่อนแอลง เขากลับระดมผู้คนให้หันมาต่อต้านชาวมุสลิม เรียกบุญบูรณะเยรูซาเล็มศักดิ์สิทธิ์ […]