สงครามโลกครั้งที่ 1 สรุป (ค.ศ. 1914-1918)

สงครามโลกครั้งที่ 1 สรุป เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศครั้งแรกในระดับที่ใหญ่กว่าสงครามอื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้นในโลกก่อนศตวรรษที่ 20 เพราะสงครามครั้งนี้เป็นความขัดแย้งที่มหาอำนาจโลก เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี มีส่วนร่วมโดยตรงเมื่อสงครามเริ่มขึ้นในปี 1914 ต่อมาในปี 1915 อิตาลีเข้าร่วมสงครามหลังจากนั้นอีก 2 ปี. เมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามในปี 1917 มีประเทศในทวีปนี้ด้วย การถูกดึงดูดให้เป็นพันธมิตรในมหาสงครามหรือมหาสงคราม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่รัฐที่เกี่ยวข้องใช้ทรัพยากรและอาวุธอย่างไม่จำกัดเพื่อทำลายล้างรัฐศัตรู หรือที่นักวิชาการทางทหารเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมีศัพท์ทางวิชาการว่า สงครามครั้งนี้เป็น “สงครามรวม” (Total War) สงครามโลกครั้งที่ 1 สรุป สาเหตุของ สงครามโลกครั้งที่+1 นี้ ถ้าดูประวัติศาสตร์อันยาวนาน (Long Duration) จะพบว่าหลังสงครามครั้งใหญ่ระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีในปี พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870) ยุโรปปลอดสงครามมาสี่ทศวรรษ ยุโรปอยู่ในสถานะเตรียมทำสงคราม เนื่องจากผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนกล่าวคือ เหตุการณ์ที่เป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นที่ไหน   สาเหตุของการเกิด สงครามโลกครั้งที่ 1 […]